Chi tiết
    CHÚC MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/2015 , BAN GIÁM ĐỐC DỰ LỂ VÀ TRAO TẶNG QUỸ HỌC BỔNG    (14/12/15)
  • Nhằn tri ân đến quý trường đã ủng hộ sản phẩm của công ty, ngày 20/11/2015 ông LÊ VĂN HIỀN - PGĐ công ty đã đền dự lể kỷ niệm tại Trường Cao đẳng nghể tỉnh Bình Thuận, và trao tặng học bổng " phát triển kỹ năng nghề" cho các em sinh viên tại trường.
Bài viết khác