Chi tiết


Tên hàng : Bóng cao áp các loại
Giá bán : Call
Thông tin mô tả

Gián Tiếp Đuc 400W, E40 
Giá: 55.000 VNĐ
   Chi tiết

Trực Tiếp Đục 400W, E40 
Giá: 55.000 VNĐ
   Chi tiết

Gian Tiếp Đục, Rún,250W, E40 
Giá: 45.000 VNĐ
   Chi tiết

Trực Tiếp Đục, Rún, 250W, E40 
Giá: 45.000 VNĐ
   Chi tiết

Trực Tiếp Trong Mỏ Heo 2 Tim 500W, E40 
Giá: 60.000 VNĐ
   Chi tiết

Trực Tiếp Trong Mỏ Heo 250W, E40 
Giá: 45.000 VNĐ
   Chi tiết

Gian Tiếp Trong Mỏ Heo 250W, E40 
Giá: 45.000 VNĐ
   Chi tiết

Gián Tiếp trong Mỏ Heo 500W, E40 
Giá: 55.000 VNĐ
   Chi tiết

Trực Tiếp Trong Mỏ Heo 500W, E40 
Giá: 55.000 VNĐ
   Chi tiết

Gián Tiếp Đục 125W, E27 
Giá: 19.000 VNĐ
   Chi tiết

Trực Tiếp Đục 125W, E27 
Giá: 19.000 VNĐ
   Chi tiết

 
Sản phẩm cùng loại:
Bóng đèn huỳnh quang
Bóng tiết kiện ( compact)
Bóng Sodium
Bóng đèn nấm
Đèn led dân dụng
Bóng compact