Chi tiết


Tên hàng : Relay bảo vệ quá dòng, mất pha...
Giá bán : Call
Thông tin mô tả

Schneider
PMR : Relay bảo vệ mất pha, đảo pha, mất cân bằng áp pha của Samwha

PMR : Relay bảo vệ mất pha, đảo pha, mất cân bằng áp pha của Samwha

PMR : Relay bảo vệ mất pha, đảo pha, mất cân bằng áp pha của Samwha (Bây giờ là Schneider Electric)
Đọc thêm...
 
EVR-FD : Relay bảo vệ quá áp, thiếu áp, mất pha, đảo pha, mất cân bằng áp pha của Samwha

EVR-FD : Relay bảo vệ quá áp, thiếu áp, mất pha, đảo pha, mất cân áp pha của

EVR-FD : Relay bảo vệ quá áp, thiếu áp, mất pha, đảo pha, mất cân áp pha của Samwha (Bây giờ là Schneider Electric)
Đọc thêm...
 
EUCR : Relay bảo vệ thiếu dòng của Samwha

EUCR, EUCR-3C : Relay bảo vệ thiếu dòng (non tải hoặc không tải) của Samwha

EUCR, EUCR-3C : Relay bảo vệ thiếu dòng (non tải hoặc không tải) của Samwha (Bây giờ là Schneider Electric)
Đọc thêm...
 
EOCR-SSD : Relay bảo vệ quá dòng, mất pha, lock Rotor của Samwha

EOCR-SSD : Relay bảo vệ quá dòng, mất pha, lock rotor của Samwha

EOCR-SSD : Relay bảo vệ quá dòng, mất pha, lock rotor của Samwha (Bây giờ là Schneider Electric)
Đọc thêm...
 
EVR-PD : Relay bảo vệ quá áp, thiếu áp, mất pha, đảo pha, mất cân bằng áp pha của Samwha

EVR-PD : Relay bảo vệ quá áp, thiếu áp, mất pha, đảo pha, mất cân áp pha của

EVR-PD : Relay bảo vệ quá áp, thiếu áp, mất pha, đảo pha, mất cân áp pha của Samwha (Bây giờ là Schneider Electric)
Đọc thêm...
 
EUVR : Relay bảo vệ thiếu áp 1 pha của Samwha

EUVR : Relay bảo vệ thiếu áp 1 pha của Samwha

EUVR : Relay bảo vệ thiếu áp 1 pha của Samwha (Bây giờ là Schneider Electric)
Đọc thêm...
 
EOVR : Relay bảo vệ quá áp 1 pha của Samwha

EOVR : Relay bảo vệ quá áp 1 pha của Samwha

EOVR : Relay bảo vệ quá áp 1 pha của Samwha (Bây giờ là Schneider Electric)
Đọc thêm...
 
EOCR-SS : Relay bảo vệ quá dòng, mất pha, lock Rotor của Samwha

EOCR-SS : Relay bảo vệ quá dòng, mất pha, lock Rotor của Samwha

EOCR-SS : Relay bảo vệ quá dòng, mất pha, lock Rotor của Samwha (Bây giờ là Schneider Electric)
Đọc thêm...
 


 
Sản phẩm cùng loại:
Động cơ điện
Rờ le các loại
Thiết bị điều khiển và tự động Kacon
Thiết bị điều khiển OMRON
PLC- OMRON
Bộ điều khiển nhiệt độ- ONROM
Bộ điều khiển tụ bù
Bộ điều khiển nhiệt độ