Chi tiết


Tên hàng : Tuốc nơ vít
Giá bán : Call
Thông tin mô tả

.2 mm Vít sọc trong bake 46-541
[CRO-465-163]
 

 

Mã số

Quy cách

SIZE

46-541

3.2mm x 50mm L

2"

46-542

3.2mm x 75mm L

3"

46-543

3.2mm x 100mm L

4"

46-544

4.0mm x 75mm L

3"

46-545

4.0mm x 100mm L

4"

46-546

4.0mm x 150mm L

6"

46-547

4.0mm x 200mm L

8"

46-548

4.0mm x 250mm L

10"

46-549

4.0mm x 300mm L

12"

46-551

5.0mm x 75mm L

3"

46-552

5.0mm x 100mm L

4"

46-553

5.0mm x 150mm L

6"

46-554

5.0mm x 200mm L

8"

46-555

5.0mm x 250mm L

10"

46-556

5.0mm x 300mm L

12"

46-561

6.0mm x 38mm L

1-1.2"

46-562

6.0mm x 100mm L

4"

46-563

6.0mm x 125mm L

5"

46-564

6.0mm x 150mm L

6"

46-565

6.0mm x 200mm L

8"

46-566

6.0mm x 250mm L

10"

46-567

6.0mm x 300mm L

12"

46-568

8.0mm x 150mm L

6"

46-569

8.0mm x 200mm L

8"

46-570

8.0mm x 250mm L

10"

46-571

8.0mm x 300mm L

12"

5.0 mm Vít cao cấp dẹp 46-008
[CRO-460-112]
 
 

 

Mã số

Quy cách

SIZE

46-001

3.2mm x 75mm L

3"

46-002

3.2mm x 100mm L

4"

46-003

4.0mm x 100mm L

4"

46-004

4.0mm x 150mm L

6"

46-005

4.0mm x 200mm L

8"

46-031

5.0mm x 75mm L

3"

46-006

5.0mm x 100mm L

4"

46-007

5.0mm x 150mm L

6"

46-008

5.0mm x 200mm L

8"

46-009

6.0mm x 100mm L

4"

46-010

6.0mm x 150mm L

6"

46-011

6.0mm x 200mm L

8"

46-012

8.0mm x 150mm L

6"

46-013

8.0mm x 200mm L

8"

 
Sản phẩm cùng loại:
Đồng hồ vặn năng V.O.M
Amper kìm
Đồng hồ điện trở cách điện
Kiềm
Mỏ lết
Công tơ ba pha
Công tơ 1 pha
Biến dòng
Máy hiện sóng số